Slim onkruid bestrijden in de maisteelt

Beperken van gewasbeschermingsmiddelen is één van de uitdagingen binnen de maisteelt. Gewasbeschermingsmiddelen beperken is belangrijk voor een goede grond- en oppervlaktewaterkwaliteit, nuttige insecten en een ongestoord actief bodemleven. Daarnaast geeft het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen groeiremming van de mais. Dat moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Bekijk ook de video.

Slim onkruid bestrijden kan bijvoorbeeld door mechanische en chemische onkruidbestrijding te combineren. Hierbij is het aan te raden kort voor het zaaien te ploegen. 

Aanpak mechanisch en chemisch

Vanaf het moment van ploegen, waarbij kort erna (eind april, begin mei) de mais wordt gezaaid, moet met een zekere frequentie worden geëgd met een wiedeg. Uit ervaring op De Marke is dat minimaal iedere vijf dagen: totdat de mais opkomt (twee tot drie keer eggen). Zie voor de werkwijze bijgaande video.

Vervolgens kan een bespuiting plaatsvinden rond het vierde bladstadium van de mais. Dit is drie á vier weken na het laatste wiedeggen; het nagekiemde onkruid is dan nog klein. Bij deze bespuiting voldoet een zeer lichte dosering van middelen, die afgestemd zijn op het aanwezige onkruid. Bij toepassing van een vanggewas als onderzaai, moet u geen bodemherbicide gebruiken. Overleg met uw adviseur welke middelen passend zijn. Vaak kan worden volstaan met 25% of minder van de geadviseerde dosering. Op tijd spuiten, met minder middel, in kleinere maïs geeft minder groeischade. Er blijven meer voedingstoffen beschikbaar voor de snijmaisplant en dit is goed voor een snelle start en de uiteindelijke opbrengst! 

Schoffelbeurt

Drie á vier weken hierna, het is dan ongeveer half juni, volgt een schoffelbeurt. Hierbij kan in dezelfde werkgang de groenbemester (vanggewas) gezaaid worden. Via deze werkwijze kunt u een besparing van 75% van de werkzame stof realiseren. Herman van Schooten, onderzoeker bij de Wageningen University & Research, berekende de winst voor ondernemers: “Zo’n tachtig euro per hectare.”

Bij een volledig mechanische methode van onkruid bestrijden, kunt u als alternatief in plaats van de bespuiting na opkomst van de mais nog een tot twee keer eggen en nog een à twee keer schoffelen in combinatie met aanaarden om onkruid in de rij te voorkomen. Van Schooten: “Volledig mechanische onkruidbestrijding vergt wel extra tijd en aandacht van de ondernemer en is dus lastiger te realiseren.”

In onderstaande video legt Van Schooten uit wat de voordelen van eggen in de mais zijn om onkruid te bestrijden en het middelengebruik omlaag te brengen.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

Spannende periode breekt aan

Het is eind april, dat betekent dat het voorjaarswerk weer volop plaatsvindt. Het blijft van groot belang te blijven onderzoeken en experimenteren welke zaken wel en welke niet werken om onze manier van landbouw bedrijven te verbeteren. Vandaar ook dat het belangrijk is om De Marke, als onderzoeks- en innovatiebedrijf, te blijven behouden voor de toekomstgerichte melkveehouderij op zandgrond.

Aan de slag met RTK-GPS!

Melkveehouder en VKA-lid Robbert Haijtink uit Laren experimenteerde het afgelopen jaar met een zelfbouw stuurautomaat met RTK-GPS in de trekker. Hij wil graag dat meer Achterhoekse melkveehouders óók met deze techniek aan de slag gaan. Een projectplan moet het gebruik van RTK-GPS onder melkveehouders stimuleren.

Slim onkruid bestrijden in de maisteelt

Beperken van gewasbeschermingsmiddelen is één van de uitdagingen binnen de maisteelt. Gewasbeschermingsmiddelen beperken is belangrijk voor een goede grond- en oppervlaktewaterkwaliteit, nuttige insecten en een ongestoord actief bodemleven. Daarnaast geeft het gebruik van gewasbeschermings-middelen groeiremming van de mais.
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.