Slim onkruid bestrijden in mais

Beperken van gewasbeschermingsmiddelen is één van de uitdagingen binnen de maisteelt. Dit is belangrijk voor een goede grond- en oppervlaktewaterkwaliteit, nuttige insecten en een ongestoord actief bodemleven.

Daarnaast geeft het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen groeiremming van de mais, welke zoveel mogelijk voorkomen moet worden, aldus Zwier van de Vegte bedrijfsleider van proefboerderij De Marke in Hengelo GLD.

Slim onkruid bestrijden kan bijvoorbeeld door mechanische en chemische onkruidbestrijding te combineren. Hierbij is het aan te raden kort voor het zaaien te ploegen.

Vanaf het moment van ploegen, waarna kort erna wordt gezaaid [eind april begin mei], moet met een zekere frequentie worden geëgd met een wiedeg. Gemiddeld is dat iedere vijf dagen, tot de mais opkomt. [2 tot 3 keer eggen] Zie voor de werkwijze bijgaande video.

Vervolgens kan een bespuiting plaatsvinden rond het vierde bladstadium van de mais. Dit is drie á vier weken na het laatste wiedeggen, het nagekiemde onkruid is dan nog klein. Bij deze bespuiting voldoet een zeer lichte dosering van middelen die afgestemd zijn op het aanwezige onkruid. Bij toepassing van een vanggewas als onderzaai, moet geen bodemherbicide worden gebruikt. Overleg met uw adviseur welke middelen nodig zijn. Vaak kan worden volstaan met 25% of minder van de geadviseerde dosering. Op tijd spuiten, met minder middel, – in kleinere maïs – geeft minder groeischade. Er blijven meer voedingstoffen beschikbaar voor de snijmaïsplant en dit is goed voor een snelle start en de uiteindelijke opbrengst!

Drie á vier weken hierna, het is dan ongeveer half juni, volgt een schoffelbeurt. Hierbij kan in dezelfde werkgang de groenbemester (vanggewas) gezaaid worden. Via deze werkwijze kan een besparing 75% van de werkzame stof worden gerealiseerd. Dat is zo’n 80 euro per ha geeft Van Schooten aan.

Als alternatief kan in plaats van de bespuiting na opkomst van de mais nog 1 tot 2 keer worden geëgd, en nog 1 à 2 keer geschoffeld i.c.m. met aanaarden om onkruid in de rij te voorkomen.

In het onderstaande filmpje legt Herman van Schooten, Wageningen University & Research, wat de voordelen van eggen in de mais zijn om onkruid te bestrijden en het middelengebruik omlaag te brengen.

Gerelateerde berichten

Maak werk van een geslaagde groenbemester

Heb je ook nog geen groenbemester ondergezaaid? Dan kun je direct na de maisoogst aan de slag met nazaai. Een goede bedekte bodem stimuleert het bodemleven, ervaart Zwier van der Vegte. En: nazaai als voedergewas? Lees hoe je dat zou kunnen aanpakken:

Een nieuw onderzoeksprogramma

De Marke maakt een nieuwe start. Daar hoort een nieuw onderzoeksprogramma bij. Dat nieuwe programma bestaat uit vier hoofdlijnen die nu samen met leden en deskundigen nader worden uitgewerkt. Fleur Brinke, de nieuwe programma-manager geeft een toelichting.

Innovatieve Slootsmid proefveldbemester voor vloeibare meststoffen in gebruik genomen

Bij proefboerderij De Marke (Hengelo, Gld) is de nieuwe Slootsmid emissiearme proefveldbemester voor vloeibare meststoffen in gebruik genomen.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.