Slimme sensoren en IoT op De Marke!

Het begrip precisielandbouw bestaat al enige tijd. Vooral in de akkerbouw waren er al veel ontwikkelingen op dit gebied en passen veel bedrijven precisielandbouw toe. Ook zijn er in de melkveehouderij innovaties die precisielandbouw mogelijk maken. Voorbeelden van dergelijke innovaties zijn RTK-GPS en weeginrichtingen op oogstmachines. Daarnaast zijn er nog tal van andere innovaties die de stap richting precisielandbouw ondersteunen. Ook op Agro-innovatiecentrum De Marke zijn we hier volop mee bezig!

In de breedste zin van het woord is precisielandbouw ‘een bedrijfsmanagementvorm, waarbij de elementen, zoals bodem en planten, héél nauwkeurig de behandeling krijgen die ze nodig hebben, optimaal uitgevoerd naar ruimte en tijd’. Bekende voorbeelden van precisielandbouw gerelateerde ontwikkelingen in de melkveehouderij zijn RTK-GPS en opbrengstmetingen van gewassen. Om dit te kunnen ondersteunen, zijn er data nodig om variatie tussen bijvoorbeeld planten vast te kunnen stellen. Vervolgens moeten er (plaats- en tijdspecifiek) beslissingen worden genomen en uitgevoerd worden. Idealiter worden deze stappen zo precies en zo geautomatiseerd mogelijk uitgevoerd. Met IoT, internet of things, kunnen veel zaken geautomatiseerd worden en kan er veel tijd bespaard worden. IoT betekent simpelweg niets meer dan het verbinden met internet, zodat in dit geval alle data in de cloud terecht komen en ze altijd en overal beschikbaar zijn.

Op De Marke experimenteren we mede door het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) al vanaf 2019 met precisielandbouw. Thema’s waar we ons mee bezig houden zijn het variabel bemesten en opbrengstmonitoring van grasland en precisieberegening. Daarnaast experimenteren we dit jaar bijvoorbeeld ook met variabel maiszaaien voor een optimaal resultaat, zoals te lezen was in de vorige nieuwsbrief.

Resultaten eerste snede

Op maandag 31 mei is de eerste snede ingekuild op De Marke. Loonbedrijf Freriks te Heelweg voerde het hakselen uit. Freriks heeft een John Deere hakselaar, die uitgerust is met opbrengstmeting en een NIR sensor. Via het platform My John Deere zijn de verzamelde data vrijwel direct online te bekijken. Op De Marke brengen we de opbrengsten ook per perceel nauwkeurig in kaart door iedere silagewagen over de weegbrug te laten gaan en hier ook een monster van te nemen om het drogestofpercentage te kunnen bepalen. Zie in onderstaande grafiek een vergelijking tussen de drogestofopbrengsten van de percelen tussen de metingen van de hakselaar en de weegbrug. Hieruit blijkt dat de hakselaar de drogestofopbrengsten gemiddeld wat onderschat.

Vergelijking van de drogestofopbrengsten gemeten met de hakselaar (x-as) en de weegbrug (y-as). Ieder oranje puntje representeert een perceel

Weerstation en bodemsensoren

Ook in het kader van NPPL is er dit voorjaar op het demoveld van De Marke een weerstation geïnstalleerd van AgroExact. Dit weerstation meet de temperatuur, zonuren, neerslag, windsnelheid en windrichting en luchtvochtigheid. Al deze gegevens worden per tien minuten automatisch verstuurd naar de cloud. Op de website of via de app van AgroExact kunnen alle data worden bekeken. Ook kunnen andere weerstations in de regio worden opgezocht. In de maand mei is er op De Marke 93 mm regen gevallen, versus 76 mm in Hupsel bij het weerstation van het KNMI.

Met de weerstations van AgroExact kunnen de weercondities real-time gevolgd worden.

Daarnaast is er ook een zuigspanningsensor van AgroExact geïnstalleerd op het demoveld. Deze sensor meet de zuigspanning en temperatuur in de bodem. De zuigspanning geeft aan hoe makkelijk de plant het bodemvocht tot zich kan nemen. De relatie tussen zuigspanning en bodemvocht verschilt per grondsoort. Ook deze data is online in het portal van AgroExact te zien.

Data van de zuigspanningsensor op het demoveld van De Marke. De blauwe lijn geeft de zuigspanning in de bodem aan. De gekleurde gebieden in de grafiek geven aan wanneer er beregend moet worden.

Voor enkele andere proeven, waaronder enkele proeven met druppelirrigatie, hebben we bodemvochtsensoren van Farm21 aangeschaft. Deze sensoren meten op drie dieptes (10, 20 en 30 centimeter) het bodemvocht. Ook Farm21 biedt dit aan als IoT-oplossing; alle data worden draadloos verzonden naar de cloud waar deze data ook weer online en via de app te bekijken zijn. Deze data zullen worden vergeleken met de wekelijkse bodemvochtbepalingen die De Marke zelf uitvoert.

Op De Marke experimenteren we met allerlei IoT-oplossingen om ervaring op te doen met deze systemen en de data die ze produceren. Via deze technieken kunnen we samen stappen zetten om precisielandbouw steeds inzichtelijker en praktischer te maken voor de melkveehouders!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

Van Hall Larenstein en De Marke zoeken samenwerking in educatie en onderzoek

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) en Agro-Innovatiecentrum De Marke zoeken de samenwerking op het gebied van onderzoek en onderwijs. Uitgangspunt hierbij is regionale krachtenbundeling van bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek voor de transitievraagstukken van de landbouw in de Achterhoek. Een delegatie van HVHL was op bezoek bij De Marke in Hengelo (Gld) om een duurzame samenwerking op te zetten.

Slimme sensoren en IoT op De Marke!

Het begrip precisielandbouw bestaat al enige tijd. Vooral in de akkerbouw waren er al veel ontwikkelingen op dit gebied en passen veel bedrijven precisielandbouw toe. Ook zijn er in de melkveehouderij innovaties die precisie-landbouw mogelijk maken. Voorbeelden van dergelijke innovaties zijn RTK-GPS en weeginrichtingen op oogstmachines.

Het belang van bodembiodiversiteit

Op het Agro-innovatiecentrum De Marke zijn we aan de slag met natuurinclusieve landbouw. De wetenschap deelt natuurinclusieve landbouw in onderdelen in. Eén daarvan is functionele biodiversiteit. Hieronder vallen kruidenrijke graslanden en bodembiodiversiteit (vruchtbaarheid). In een vorig artikel stonden kruidenrijke graslanden centraal, nu zoomen we in op bodembiodiversiteit (vruchtbaarheid).
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.