Spin in het agro-innovatienetwerk

De Achterhoek ontpopt zich steeds meer als agro-innovatieregio. De Marke vervult de rol van spin in het agro-innovatienetwerk. Samenwerking leidt tot meer innovatie in de landbouw is het idee.

Het ministerie van LNV heeft de Achterhoek aangewezen als een van de vijf experimenteergebieden voor kringlooplandbouw. Dat is vooral te danken aan initiatieven van boeren en het agro-bedrijfsleven. Vruchtbare Kringloop Achterhoek, Kunstmestvrije Achterhoek en het Agro-innovatiecentrum van Coöperatie De Marke zijn initiatieven van het bedrijfsleven die ook in Den Haag volop de aandacht hebben getrokken. Juist in deze lastige tijden met dikwijls vervelende negatieve discussies over de landbouw springt de ondernemerskracht en positieve energie in de Achterhoek in het oog.

Spil en trefcentrum

Op regio- en provinciaalniveau groeit het besef dat de Achterhoek naast een innovatieve maak-industrie ook over een zeer innovatieve agro-sector beschikt. Agro-innovatiecentrum De Marke wordt gezien als de spil en het trefcentrum daarvan. Samen met het innovatiecentrum voor de maakindustrie, CIVON in Ulft en innovatiecentrum De Steck in Doetinchem bouwen we aan een sterk innovatiesysteem over de sectoren heen.

Nieuwe rol

Agro-innovatiecentrum De Marke is volop in ontwikkeling om die nieuwe rol waar te maken en nieuwe kansen te ontwikkelen en benutten. Samen met boeren en agro-ondernemers pakken we nieuwe onderzoeksvragen op, gaan we nauwer samenwerken met het onderwijs en universiteiten en gaan we meer werk maken van het uitdragen van resultaten en ervaringen. De Marke wil bijdragen aan betrouwbare op feiten gebaseerde verhalen die nieuwe perspectieven voor de boeren op zandgrond creëren.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

Beweiding op De Marke

Op Agro-innovatiecentrum De Marke proberen we al enkele jaren de dieren zo vroeg mogelijk te laten weiden. Wanneer het weer en de grasgroei het toelaten, gaan de dieren naar buiten. Hoe gaan we daarbij te werk?

Spin in het agro-innovatienetwerk

De Achterhoek ontpopt zich steeds meer als agro-innovatieregio. De Marke vervult de rol van spin in het agro-innovatienetwerk. Samenwerking leidt tot meer innovatie in de landbouw is het idee.

Onderzoeksteam Agro-innovatiecentrum De Marke uitgebreid met Rianne van Binsbergen

Rianne van Binsbergen (32) start per 1 april als onderzoeker/projectleider bij Agro-innovatiecentrum De Marke. Als gepromoveerd wetenschappelijk onderzoeker in Wageningen maakt ze de overstap naar een onderzoeksbaan in het Gelderse Hengelo.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.