Succesvolle bijeenkomst Natuurinclusieve Landbouw

Op donderdag 4 november kwamen ruim 40 boeren, wetenschappers en andere geïnteresseerden naar de Agro-innovatiecentrum De Marke voor een bijeenkomst over Natuurinclusieve Landbouw (NIL). Wat verstaan we onder natuurinclusieve landbouw? Hoe passen we dat in op onze bedrijven en welke vragen roept dat op? Agro-innovatiecentrum De Marke gaat aan de slag met het vinden van antwoorden, maar dat doen we samen met de praktijk.

Deze bijeenkomst was onderdeel van het project ‘De Marke, proefbedrijf voor natuurinclusieve landbouw‘, gefinancierd vanuit het provinciaal actieprogramma Natuurinclusieve Landbouw. Dagvoorzitter Carel de Vries begon met een korte introductie over het project en de doel van de bijeenkomst. Daarna gaf Nick van Eekeren een inleiding over natuurinclusieve landbouw en biodiversiteit. Na het algemene deel was het tijd om in groepen uiteen te gaan. Eén groep ging naar buiten en de andere groep bleef in de zaal. Na een gezamenlijke lunch wisselenden de groepen.

Natuurinclusieve landbouw op De Marke

De afgelopen periode hebben we met experts van Wageningen University and Research (WUR) en Louis Bolk Instituut voor De Marke plannen gemaakt voor een ‘natuurinclusieve bedrijfsvoering’. Buiten in de stal werden deze plannen toegelicht. Daarna werd de groep opgesplitst in kleine subgroepen waarin de plannen verder werden besproken. Welke vragen roepen de plannen op stond centraal.

Praktijkbedrijven

Naast plannen voor De Marke hebben we ook op twee andere melkveebedrijven geïnventariseerd wat zij al doen aan biodiversiteit en welke mogelijkheden er zijn om meer natuurinclusief te worden. Hiervoor zijn we met experts op bezoek gegaan bij een intensief melkveebedrijf (>20.000 kg melk/ha) en extensief melkveebedrijf (<12.000 kg melk/ha) in de Achterhoek. Tijdens de bijeenkomst is van deze bedrijven een korte introductievideo getoond. Hier kunt u de video van de familie Te Brake bekijken.

Op de twee bedrijven liggen andere kansen en andere uitdagingen. Welke beelden ontstaan ​​tijdens het uitwerken van de plannen en welke inhoudelijke vragen doemen dan op? Deze vragen werden in subgroepen met de deelnemers behandeld.

Vervolg

Met het projectteam gaan we de komende weken de diverse onderzoeksvragen prioriteren en de belangrijkste vragen verder uitwerken tot concrete projectvoorstellen. Deze projecten gaan we de komende jaren aan werken. Samen maken we de toekomst!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

Natuurinclusieve landbouw is nog exclusief verdienmodel

Column van Jaap Gielen, directeur Agro-innovatiecentrum De Marke: ‘Natuurinclusieve landbouw is nog exclusief verdienmodel’.

Natuurinclusieve Landbouw: het wat, waarom en hoe

Op 4 november was Nick van Eekeren van het Louis Bolk Instituut op Agro-innovatiecentrum De Marke bij de boerenbijeenkomst over Natuurinclusieve Landbouw (NIL). Nick hield daar een presentatie over NIL. De kernboodschappen van zijn betoog zijn in dit artikel verwerkt.

Kennis in en door de praktijk

Een van de projecten van De Marke binnen het provinciaal actieprogramma Natuurinclusieve Landbouw heet ‘Kennis in en door de praktijk’. In de regio’s Achterhoek, Rivierenland en Gelderse Vallei/Veluwe zijn drie groepen samengesteld van ‘koplopers’ op het gebied van natuurinclusieve landbouw. De ervaringen, ambities en kennisvragen van deze boeren gaan de inhoud van dit project bepalen. Met hen gaan we in de praktijk experimenteren met nieuwe teelten, nieuwe technieken en nieuwe gewassen. Eind van deze maand start Peter Vanhoof met metingen op vijftien verschillende bedrijven, waaronder Agro-innovatiecentrum De Marke.
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.