Twee nieuwe projecten die de natuur verrijken

Het is een gevleugeld begrip. We komen het in veel beleidsnota’s, onderzoeksplannen en subsidieregelingen tegen: natuurinclusieve landbouw. Maar wat bedoelen we daar nu precies mee? En, wat kunnen we daarmee? De Marke gaat op zoek naar antwoorden.

Voor veel boeren is natuurinclusieve landbouw nog een vaag begrip. Vanuit het onderzoek is al wel een beschrijving gegeven. Die deelt natuurinclusieve landbouw op in vier onderdelen:

  1. De aanwezigheid van specifieke dier-, insecten en plantensoorten;
  2. Verbinden van brongebieden voor planten- en diersoorten;
  3. Landschappelijke kwaliteit;
  4. Functionele agrobiodiversiteit.


Hoe geven we deze vier aspecten een plek in de bedrijfsvoering? Hoe kunnen we de bedrijfsvoering zo inrichten dat we natuur en landschap gaan verrijken? En, voor ondernemers niet de minst belangrijke vraag: hoe kunnen we met een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering ons bedrijf versterken? Agro-Innovatiecentrum De Marke is een coöperatie van en voor boeren. Daarom gaan we in de praktijk met boeren op zoek naar antwoorden.

De Marke, proefbedrijf voor Natuurinclusieve landbouw

Dankzij het provinciaal actieprogramma Natuurinclusieve Landbouw, kunnen we dat langs twee routes gaan doen. De eerste route heet ‘Kennis in en door de praktijk’. De tweede heet ‘De Marke, proefbedrijf voor natuurinclusieve landbouw‘. In dat laatste project gaan we samen met boeren, wetenschappers en het agro-bedrijfsleven de toekomst van natuurinclusieve landbouw verkennen, ontwikkelen en onderzoeken. Deze twee projecten sluiten prima op elkaar aan


In en door de praktijk

Arjen van Buuren, gaat ‘Kennis in en door de praktijk’ namens De Marke trekken. Arjen was tot voor kort docent aan Aeres-Hogeschool en is nu nog verbonden aan Aeres door het project Natuurinclusieve Landbouw. Hij is boer op landgoed Velhorst (pachtbedrijf Natuurmonumenten) in Lochem en daarnaast in Borne bij Stichting Twickel. Hij deed al veel ervaring op met een natuurinclusieve bedrijfsvoering.  Arjen gaat drie groepen formeren van ‘ervaringsdeskundigen’ op het gebied van natuurinclusieve landbouw.  De ervaringen, ambities en kennisvragen van deze boeren gaan de inhoud van dit project bepalen. Met hen gaan we in de praktijk experimenteren met nieuwe teelten, nieuwe technieken en nieuwe gewassen. Ook gaan we demovelden aanleggen. De complexere en risicovollere vragen kunnen onderdeel worden van het onderzoeksprogramma op De Marke. De bedoeling is dat zoveel mogelijk boeren van de opgedane kennis en ervaringen profiteren. Daartoe gaan we contacten leggen met bestaande netwerken, verenigingen en studiegroepen van boeren.

Ben je geïnteresseerd? Heb je ideeën voor natuurinclusieve landbouw? Wil je meedoen?  
Meld je dan aan op de website van De Marke: https://demarke.eu/contact
Wil je rechtstreeks contact met Arjen: arjen.vanbuuren@demarke.eu

Foto boven:
Arjen van Buuren ontwikkelt in samenwerking met meerdere partijen een robot met vele functies, waaronder gewas- en onkruidherkenning. Natuurinclusieve landbouw betekent dus niet terug naar de ‘Ot en Sien-tijd’. Wel dat we samen kijken naar een duurzame toekomst voor de landbouw waarin elke ondernemer, vanuit zijn of haar context van het bedrijf, stappen kan maken.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

Beweiding op De Marke

Op Agro-innovatiecentrum De Marke proberen we al enkele jaren de dieren zo vroeg mogelijk te laten weiden. Wanneer het weer en de grasgroei het toelaten, gaan de dieren naar buiten. Hoe gaan we daarbij te werk?

Spin in het agro-innovatienetwerk

De Achterhoek ontpopt zich steeds meer als agro-innovatieregio. De Marke vervult de rol van spin in het agro-innovatienetwerk. Samenwerking leidt tot meer innovatie in de landbouw is het idee.

Onderzoeksteam Agro-innovatiecentrum De Marke uitgebreid met Rianne van Binsbergen

Rianne van Binsbergen (32) start per 1 april als onderzoeker/projectleider bij Agro-innovatiecentrum De Marke. Als gepromoveerd wetenschappelijk onderzoeker in Wageningen maakt ze de overstap naar een onderzoeksbaan in het Gelderse Hengelo.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.