Van Hall Larenstein en De Marke zoeken samenwerking in educatie en onderzoek

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) en Agro-Innovatiecentrum De Marke zoeken de samenwerking op het gebied van onderzoek en onderwijs. Uitgangspunt hierbij is regionale krachtenbundeling van bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek voor de transitievraagstukken van de landbouw in de Achterhoek. Een delegatie van HVHL was op bezoek bij De Marke in Hengelo (Gld) om een duurzame samenwerking op te zetten.

Rik Eweg, lector Regionale transitie naar circulaire landbouw aan HVHL in Velp: ‘HVHL wil onderzoeken hoe de agrosector met behoud van het verdienvermogen in grote mate kan bijdragen aan het verminderen van de milieu-impact en het vergroten van de biodiversiteit. Het onderwijs heeft daarin een belangrijke rol, vandaar dat het belangrijk is dat de hogeschool, samen met het mbo, actief participeert in het toegepast onderzoek van De Marke.’ Joanne Malotaux, onderwijscoördinator aan De Marke gaf aan dat dit perfect aansluit bij de oprichting van de onderwijstak van het Agro-innovatiecentrum, dat verder gaat onder de naam ‘Agro-Impuls De Marke’.

Multidisciplinaire aanpak

De complexiteit van de situatie in de landbouw vraagt volgens Ben Rankenberg, docent en onderzoeker aan HVHL, om een multidisciplinaire aanpak, waarbij studenten van verschillende opleidingen, van verschillende niveaus en uit verschillende landen hun eigen bijdrage leveren. ‘Dit kan veelal in het bestaande projectonderwijs direct opgenomen worden, maar vraagt ook verdere ontwikkeling van onderwijsprogramma’s, zodat studenten direct leren van onderzoek, gaan bijdragen aan uitvoering van onderzoek voor de praktijk, maar ook richting geven aan het onderzoek.’ Jan van Iersel, voorzitter college van bestuur van HVHL, gaf aan dat HVHL ook op langere termijn actief de rol van toegepast onderzoek samen met het onderwijs wil versterken op maatschappelijke thema’s in de regio die er toe doen. Het prachtige netwerk en de faciliteiten van De Marke kunnen een belangrijke rol spelen om dit te realiseren.

Verrijking inzichten en innovatief vermogen

‘De diversiteit aan opleidingen die HVHL in Velp aanbiedt, staat garant voor een verrijking aan inzichten en innovatief vermogen van de sector. Het bezoek heeft aangetoond dat er interesse is om te ontdekken hoe we elkaar, samen met bedrijfsleven en andere kennispartners kunnen verstreken’, besloot Jaap Gielen, directeur van De Marke.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

Van Hall Larenstein en De Marke zoeken samenwerking in educatie en onderzoek

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) en Agro-Innovatiecentrum De Marke zoeken de samenwerking op het gebied van onderzoek en onderwijs. Uitgangspunt hierbij is regionale krachtenbundeling van bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek voor de transitievraagstukken van de landbouw in de Achterhoek. Een delegatie van HVHL was op bezoek bij De Marke in Hengelo (Gld) om een duurzame samenwerking op te zetten.

Slimme sensoren en IoT op De Marke!

Het begrip precisielandbouw bestaat al enige tijd. Vooral in de akkerbouw waren er al veel ontwikkelingen op dit gebied en passen veel bedrijven precisielandbouw toe. Ook zijn er in de melkveehouderij innovaties die precisie-landbouw mogelijk maken. Voorbeelden van dergelijke innovaties zijn RTK-GPS en weeginrichtingen op oogstmachines.

Het belang van bodembiodiversiteit

Op het Agro-innovatiecentrum De Marke zijn we aan de slag met natuurinclusieve landbouw. De wetenschap deelt natuurinclusieve landbouw in onderdelen in. Eén daarvan is functionele biodiversiteit. Hieronder vallen kruidenrijke graslanden en bodembiodiversiteit (vruchtbaarheid). In een vorig artikel stonden kruidenrijke graslanden centraal, nu zoomen we in op bodembiodiversiteit (vruchtbaarheid).
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.