Variabel mais zaaien voor optimaal resultaat

In de precisielandbouw neemt de digitalisering een steeds belangrijker plek in. Er komen steeds meer tools beschikbaar die de ondernemer helpen in de teelt van de gewassen, zodat met minder input de gewasopbrengst en -kwaliteit verbetert.

Op Agro-innovatiecentrum De Marke doen we dit jaar ervaring op met het variabel zaaien van mais. Hiervoor maken we gebruik van het onlineplatform Agrility van Limagrain. Op dit platform komen teeltondersteunende data samen door een combinatie van satellietbeelden en velddata. Tijdens het groeiseizoen ziet het systeem de ontwikkeling van het gewas en dat geeft inzicht in de gemiddelde gewasopbrengst van een perceel, maar ook in de opbrengstverschillen binnen een perceel. Er zijn plekken die elk jaar beter produceren dan het perceelsgemiddelde, maar ook plekken die slechter produceren. In het eerste geval laat je opbrengst liggen, omdat er met iets meer bemesting een hogere opbrengst is te realiseren. In het tweede geval laat je benutting van meststoffen liggen, omdat de omstandigheden voor de gewasgroei op die plek slechter zijn.

Taakkaart

Met Agrility kun je een taakkaart maken met daarop de zaaidichtheid afhankelijk van de plek in het perceel. In bijgaande figuur staat een taakkaart voor een perceel op De Marke. De zaaidichtheid varieert van 94.000 tot 101.000 zaden per hectare. De plekken die in het verleden een hoge opbrengst realiseerden (groen gekleurd), krijgen meer zaden en de plekken met een lage opbrengst (rood gekleurd) minder zaden.

Optimaal gebruik

Op 7 mei zaaide Loonbedrijf Bosch Hengelo BV met een speciale maiszaaimachine de mais. Hierbij is op 18 % van het perceel 101.000 zaden/ha gezaaid, op 22 % 100.000, op 28 % 98.000 en op 32 % 94.000 zaden/ha gezaaid. Zo wordt er niet meer zaaizaad verbruikt dan nodig en kan op elke plek van het perceel het zaadje uitgroeien tot een volwaardige plant. Hierbij wordt optimaal gebruik gemaakt van de bodemomstandigheden en dat resulteert in een hoge benutting van meststoffen en minder verliezen.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

Van Hall Larenstein en De Marke zoeken samenwerking in educatie en onderzoek

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) en Agro-Innovatiecentrum De Marke zoeken de samenwerking op het gebied van onderzoek en onderwijs. Uitgangspunt hierbij is regionale krachtenbundeling van bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek voor de transitievraagstukken van de landbouw in de Achterhoek. Een delegatie van HVHL was op bezoek bij De Marke in Hengelo (Gld) om een duurzame samenwerking op te zetten.

Slimme sensoren en IoT op De Marke!

Het begrip precisielandbouw bestaat al enige tijd. Vooral in de akkerbouw waren er al veel ontwikkelingen op dit gebied en passen veel bedrijven precisielandbouw toe. Ook zijn er in de melkveehouderij innovaties die precisie-landbouw mogelijk maken. Voorbeelden van dergelijke innovaties zijn RTK-GPS en weeginrichtingen op oogstmachines.

Het belang van bodembiodiversiteit

Op het Agro-innovatiecentrum De Marke zijn we aan de slag met natuurinclusieve landbouw. De wetenschap deelt natuurinclusieve landbouw in onderdelen in. Eén daarvan is functionele biodiversiteit. Hieronder vallen kruidenrijke graslanden en bodembiodiversiteit (vruchtbaarheid). In een vorig artikel stonden kruidenrijke graslanden centraal, nu zoomen we in op bodembiodiversiteit (vruchtbaarheid).
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.