Verkenning van natuurinclusieve landbouw op De Marke

Op dit moment is er veel aandacht voor natuurinclusieve landbouw (NIL), maar wat houdt NIL precies in? En hoe geven we NIL vorm op een melkveebedrijf op zandgrond? Samen met wetenschappers en mensen uit de praktijk willen we deze vragen vertalen naar een onderzoeksprogramma voor Agro-innovatiecentrum De Marke.

Op woensdag 7 juli 2021 kwam een groep wetenschappers en mensen uit de praktijk vanuit De Marke, Wageningen University and Research (WUR) en Louis Bolk instituut bijeen op De Marke. Hier kregen zij een uitgebreide rondleiding op het bedrijf onder leiding van Zwier van der Vegte (bedrijfsleider) en Rob Geerts (onderzoeker WUR). Rob is vanaf het begin als ecoloog bij De Marke betrokken en is de architect van het bedrijfsnatuurplan dat in 1997 is geïmplementeerd. Na de rondleiding was het tijd voor een brainstormsessie: hoe kan functionele biodiversiteit het bedrijfssysteem van De Marke versterken? En hoe combineren we  maximalisatie van soortenrijkdom met een optimaal bedrijfsresultaat? De uitkomst van deze brainstormsessie wordt gebruikt om een grensverleggend natuurinclusief bedrijfsplan voor De Marke op te stellen. De video geeft een impressie van de middag en de visie van de verschillende experts op natuurinclusieve landbouw

De Marke, proefbedrijf voor natuurinclusieve landbouw

Deze bijeenkomst is onderdeel van het project ‘De Marke, proefbedrijf voor natuurinclusieve landbouw‘, gefinancierd vanuit het provinciaal actieprogramma Natuurinclusieve Landbouw. Natuurinclusieve landbouw (NIL) is een nieuw begrip en een nieuw ontwikkelthema. Veel boeren hebben nog geen concreet beeld wat ermee wordt bedoeld. NIL vraagt ​​het opnieuw doordenken van het hele systeem. Naast een grensverleggend bedrijfsplan voor De Marke gaan we ook plannen maken voor een intensief melkveebedrijf (>20.000 kg melk/ha) en extensief melkveebedrijf (<12.000 kg melk/ha) in de Achterhoek. Op elk van deze bedrijven zijn andere kansen en andere uitdagingen. Welke beelden ontstaan ​​tijdens het uitwerken van de plannen en welke inhoudelijke vragen doemen dan op? Die beelden en te onderzoeken vragen gaan we bespreken met groepen boeren. Zo ontwikkelen we, samen met de praktijk, het onderzoeksprogramma voor De Marke. Ons doel is dat we  concrete inzichten en antwoorden gaan vinden voor de vragen van  boeren, ketenpartners en burgers.

Naar de projectpagina van Natuurinclusieve landbouw in Gelderland.

Lees ook het artikel over het project Kennis in en door de praktijk.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

Agro-innovatiecentrum. Hoezo?

De Marke heeft haar titel veranderd van proefboerderij in Agro-innovatiecentrum. Maar waarom? Wat willen we daarmee zeggen? Column van Carel de Vries, adviseur Agro-innovatiecentrum De Marke

Ga voor een scherpe BEX!

De aandacht voor BEX (bedrijfsspecifieke excretie van stikstof en fosfaat) nam de laatste jaren af. De redenen hiervoor zijn divers: minder makkelijk voordeel te behalen ten opzichte van forfaitair, de mestafzetkosten per kuub gingen omlaag en het fosfaatoverschot loste zich langzaam op door lagere gehalten in gras en krachtvoer. Voor stikstof nam de urgentie echter toe. Dit vraagt opnieuw aandacht die via een scherpe BEX gerealiseerd kan worden.

Nieuwe doorzaaitechniek op Agro-innovatiecentrum De Marke

Het doorzaaien van gras, klaver en kruiden in een graszode is lastig. Voor het vergroten van de biodiversiteit zijn veel veehouders op zoek naar een geslaagde doorzaaitechniek. Bij De Marke doen we een experiment met een nieuwe doorzaaitechniek.
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.