Verschillen tussen snijmais, MKS en sorghum na oogsten

In dit artikel geven we een indicatie van verschillen tussen snijmais, MKS (maiskolvenschroot) en sorghum na oogsten op De Marke. Op De Marke wordt ruim 19 hectare mais geteeld, dat is zo’n 30% van het totale areaal. De mais telen we in rotatie met (kruidenrijk) grasland in een periode van drie jaar. Op 23 september is ongeveer 14 hectare  van de mais geoogst als snijmais. De andere 5 hectare  is op 8 oktober geoogst als MKS.

Op ons demoveld zijn dit jaar blokken ingezaaid met allerlei gewassen (https://demarke.eu/demoveld-2021-voor-melkers-van-morgen/). Deze gewassen worden niet wetenschappelijk beoordeeld, maar deze dienen voor de kennisontwikkeling en -verspreiding. Zo was er bijvoorbeeld bij de Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA), maar ook bij projecten zoals Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) en WaterwijsBoeren volop aandacht voor de teelt van deze alternatieve gewassen. Daarnaast bezochten meerdere groepen studenten van diverse scholen het demoveld.

Sorghum

Op het demoveld waren ook enkele blokken ingezaaid met verschillende rassen Sorghum. Daarbij zijn enkele van deze blokken geteeld zonder de inzet van chemische bestrijdingsmiddelen, maar is er bijvoorbeeld enkel gewiedegd voor opkomst. Doordat de temperaturen en de zonuren dit jaar lager waren dan normaal, kon de sorghum zich niet goed ontwikkelen en daardoor had deze de kans niet om goed af te rijpen. Om toch wat praktisch inzicht te verkrijgen, hebben we wel opbrengstbepalingen gedaan. Door enkele vierkante meters van de blokken handmatig te hakselen, te wegen en te drogen bepaalden we de drogestofopbrengst van de behandelingen. De resultaten hiervan vindt u in onderstaande tabel. De bijbehorende grafiek laat de verschillen in drogestofopbrengsten tussen de rassen duidelijk zien.

Tabel en grafiek sorghum

Vergelijking MKS, snijmais en sorghum

Ook hebben we per veldje monsters genomen en geanalyseerd in het laboratorium. Dat is eveneens gebeurd tijdens het oogsten van de snijmais en MKS. Vanwege het groeizame jaar is er op De Marke dit jaar veel gras geoogst. Dit bood mogelijkheden om (een deel van) de mais als MKS te oogsten. In onderstaande grafieken zijn de belangrijkste analyseresultaten met gemiddeldes en standaardafwijkingen voor MKS, snijmais en sorghum weergegeven. In totaal zijn er zes monsters van snijmais genomen, vier monsters van MKS en vijf monsters van de demovelden sorghum (let op, dit zijn dus verschillende rassen).

Geen wetenschappelijke conclusies

MKS laat duidelijk zien dat het met gemiddeld 1200 VEM een geconcentreerd product is met een hoge energiedichtheid. De geoogste snijmais zit gemiddeld op zo’n 1025 VEM en de sorghum komt niet boven de 800 VEM.  Deze observaties worden bevestigd door de zetmeelgehaltes en de verteerbaarheid van de organische stof (VCOS %). MKS haalt een zetmeelgehalte van ruim 550, de snijmais gemiddeld zo’n 350 en de sorghum (vanwege de geringe afrijping) blijft ver achter.  De geringe afrijping van de sorghum is ook duidelijk te zien aan het zeer lage drogestofgehalte. De NDF van sorghum is flink hoger dan die van de maisproducten.

Deze vergelijking is niet uitgevoerd in een wetenschappelijke setting. De velden zijn enkel aangelegd om kennis op te doen en te verspreiden. Er kunnen dus geen wetenschappelijke conclusies aan deze resultaten worden onttrokken.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

Natuurinclusieve landbouw is nog exclusief verdienmodel

Column van Jaap Gielen, directeur Agro-innovatiecentrum De Marke: ‘Natuurinclusieve landbouw is nog exclusief verdienmodel’.

Natuurinclusieve Landbouw: het wat, waarom en hoe

Op 4 november was Nick van Eekeren van het Louis Bolk Instituut op Agro-innovatiecentrum De Marke bij de boerenbijeenkomst over Natuurinclusieve Landbouw (NIL). Nick hield daar een presentatie over NIL. De kernboodschappen van zijn betoog zijn in dit artikel verwerkt.

Kennis in en door de praktijk

Een van de projecten van De Marke binnen het provinciaal actieprogramma Natuurinclusieve Landbouw heet ‘Kennis in en door de praktijk’. In de regio’s Achterhoek, Rivierenland en Gelderse Vallei/Veluwe zijn drie groepen samengesteld van ‘koplopers’ op het gebied van natuurinclusieve landbouw. De ervaringen, ambities en kennisvragen van deze boeren gaan de inhoud van dit project bepalen. Met hen gaan we in de praktijk experimenteren met nieuwe teelten, nieuwe technieken en nieuwe gewassen. Eind van deze maand start Peter Vanhoof met metingen op vijftien verschillende bedrijven, waaronder Agro-innovatiecentrum De Marke.
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.