Veevoeding
Agro-innovatiecentrum in de Achterhoek

Laag RE in rantsoen


Lage stikstofgehalten in het rantsoen verminderen de ammoniakemissie uit de stal en de nitraatuitspoeling bij beweiding. Daarom is verlagen van het ruw eiwit (RE) in het rantsoen de sleutel voor het verminderen van de stikstofproductie in dierlijke mest en daarmee het verminderen van de ammoniakemissie.


De Marke streeft naar een RE in het totale rantsoen van 14,5%. Belangrijk is dat het beschikbare eiwit in de juiste vorm aanwezig is: DVE, OEB en aminozuren. En dat de afbraak van eiwit en energie op pensniveau vlot en gelijkmatig verlopen.


Uitgebreide voederwaardebepaling van de voercomponenten is hierbij noodzakelijk.

Verminderen van methaanemissie

Verminderen van de broeikasgasemissies is een belangrijke opgave. Methaan emissie bij afbraak van voer in de pens is de grootste bron van deze emissies. Door ruwvoer te winnen van hoge kwaliteit (lage NDF) en dit te combineren met aanvullende voedermiddelen met een lage carbon foodprint (CFP), kan de emissie flink verlaagd worden. (regionaal) beschikbare bijproducten zijn daarbij vaal favoriet.

Berekenen voerefficiëntie

De voerefficiëntie geeft de geproduceerde kg meetmelk weer per kg ds opgenomen voer. Dit kan berekend worden voor de hele veestapel maar ook voor alleen de melkgevend dieren. De Marke streeft naar een voerefficiëntie van 1.4 tot 1.5 voor de melkkoeien. Dit in combinatie met maximaal 20 kg krachtvoer per 100 kg meetmelk. Goede kwaliteit voer, een uitgebalanceerd rantsoen en een goede melkproductie zijn hierbij belangrijk.

De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.