Voorzitter De Marke, Andre Arfman

‘Ik ben voorstander van zelf het roer in handen nemen’

Andre Arfman (36) uit Vorden trekt per 1 december de kar bij Agro-innovatiecentrum De Marke. Officieel is hij per die datum voorzitter van Coöperatie De Marke. De organisatie die het Agro-innovatiecentrum gaat exploiteren. Hij heeft zin in deze nieuw klus. Een korte kennismaking met Andre. Welke uitdagingen ziet hij?

‘Vanuit ons melkveehouderijbedrijf en mijn werk als bedrijfsadviseur bij een accountantskantoor merk ik dagelijks dat er veel op de agrarische sector afkomt. Ook toen ik, tot voor kort, nog NAJK voorzitter was, was dat aan de orde van de dag. Als sector moet je een manier zoeken hoe je daarmee omgaat. Ik vind dat je daar als boer zoveel mogelijk zelf invulling aan moet proberen te geven. Dat sprak me ook zo aan bij Agro-innovatiecentrum Marke. We moeten er als boeren in de oostelijke regio samen de schouders onder zetten. Ik ben er voorstander van zelf het roer in handen te houden. Nu mijn NAJK voorzitterschap er op zit, vind ik het mooi me voor De Marke in te zetten.’

Juiste dingen door juiste mensen

‘Ik ben een teamplayer die graag mensen in hun kracht zet. Als voorzitter kan ik het niet alleen. Ik doe het samen met de leden, mijn medebestuursleden en het team dat werkt bij het Agro-innovatiecentrum. Ik vind het belangrijk dat de juiste dingen door de juiste mensen gebeuren. Een van mijn doelen is de coöperatie in oprichting neer te zetten en te laten draaien en te zorgen voor voldoende leden. In 2021 moeten we daar een behoorlijke stap in hebben gezet. Verder wil ik dat de coöperatie meerwaarde biedt voor onze leden en dat het lidmaatschap ook daadwerkelijk wat gaat brengen.’

Zelfsturing is het beste

‘Ik hoop dat er over vijf jaar een organisatie staat met enthousiaste leden en dat we een organisatie van betekenis zijn, waar ook vanuit beleidsbepalers naar gekeken wordt. In Oost-Nederland is de landbouw een economische factor van formaat. Anderen kijken daar soms anders tegenaan. Dat merk ik soms in het publiek debat. Ik ben iemand van argumenten en draagvlak en probeer zonodig mensen die besluiten over de agrarische sector nemen, te overtuigen met goede argumenten. En voor die goede argumenten hebben we ook goed onderzoek nodig. Verandering is van alle tijd en in tien jaar kan er veel veranderen. Daarom moet je steeds perspectief proberen te houden en daar naar toe blijven werken. Zelfsturing is altijd het beste; anders vullen anderen het voor je in.’

Zeggenschap bij de boeren

De Marke in boerenhanden is een goed voorbeeld van zelfsturing. Het aansturen van de ledenwerving van Coöperatie De Marke vind ik een mooie uitdaging. We willen de toekomst van het landbouwkundig praktijkonderzoek veilig stellen. Of het lastig is, moet blijken. Vijf duizend euro inleggeld is best een redelijk bedrag, maar het is een belegging die zijn waarde behoud. Boeren en bedrijven maken het zo mede mogelijk dat Coöperatie De Marke het proefbedrijf kan overnemen. Ongeacht hoeveel mensen bijdragen, 51 procent van de zeggenschap blijft bij de boeren. Leden melkveehouders beslissen dus op welk onderzoek we ons richten. Onderzoek vraaggestuurd vanuit de leden, maar ook onafhankelijk en transparant, daar hecht ik aan en daar wil ik me voor inzetten.’

Investeren in onderzoekslocatie in Oost-Nederland

De speerpunten van het onderzoek op Agro-innovatiecentrum De Marke zijn kringlooplandbouw, natuurinclusieve landbouw, klimaatrobuuste landbouw en precisielandbouw. ‘Er liggen uitdagingen op het gebied van stikstof, biodiversiteit, water en klimaat. Bijvoorbeeld hoe ga je uitspoeling van nutriënten tegen? Of hoe ga je om met droogte? Het is belangrijk zelf aan de slag te gaan met dergelijke vraagstukken. Bij De Marke kijken we vooral naar hoe het wel kan en niet naar hoe het niet kan. Of hoe het beter kan en of er winst te behalen is. Bijvoorbeeld via management, innovatie of nieuwe technieken Om te weten of een bepaalde maatregel of verandering gevolgen heeft, moet er een plek zijn waar je kunt experimenteren. De Marke moet een platform bieden voor het uitwisselen van ideeën en ervaring. Wat ging goed en wat ging minder goed? Ook kun je zo onderzoeken hoe zaken worden vertaald naar het boerenerf. De samenwerking met Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers is daar een goed voorbeeld van. Wil je de agrarische sector in het oosten behouden, dan moet je investeren in onderzoek, kennisontwikkeling en innovatie.’

Andre persoonlijk

Andre is getrouwd met Marjolein. Hij runt samen met zijn ouders een melkveehouderijbedrijf in Vorden. Ze melken 185 melkkoeien en hebben 85 hectare in gebruik. Het bedrijf doet aan agrarisch natuurbeheer en wekt energie op via zonnepanelen. Daarnaast werkt hij als bedrijfsadviseur landbouw bij Alfa Accountants. In zijn spaarzame vrije tijd voetbalt Andre graag en is hij betrokken bij voetbalvereniging SV Ratti.

CV

CAH Dronten

Master Wageningen Universiteit & Research

2007 Alfa Accountants, bedrijfsadviseur Landbouw

2007 Melkveehouderijbedrijf

2011-2015 Jongerenraad FrieslandCampina

2016-2020 Voorzitter NAJK

2016 Bestuurslid Agriterra

2020 Voorzitter Coöperatie De Marke

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

Een goede pH, de basis voor een goed functionerende bodem

Hoe ziet het Achterhoekse bouwplan eruit in de toekomst? Kunnen we het grondgebruik in de Achterhoek optimaler inrichten met het oog op kringlooplandbouw? De pilot Samenwerking Akkerbouw en Veehouderij gaat hier voor de Achterhoek op zoek naar een antwoord.

Pilot Samenwerking Akkerbouw en Veehouderij in de Achterhoek van start

Hoe ziet het Achterhoekse bouwplan eruit in de toekomst? Kunnen we het grondgebruik in de Achterhoek optimaler inrichten met het oog op kringlooplandbouw? De pilot Samenwerking Akkerbouw en Veehouderij gaat hier voor de Achterhoek op zoek naar een antwoord.

Rapporten, rapporten en nog eens rapporten…

Afgelopen weken verschenen weer verschillende rapporten over hoe het verder moet met Nederland en met haar landbouw-sector in het bijzonder. De inkt van het ene rapport was nog nauwelijks opgedroogd of het volgende rapport werd alweer gepresenteerd. Reden ook om voor veel van onze collega’s afgelopen week wederom uiting te geven aan het vechten voor ons bestaansrecht middels een demonstratie.
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.