Groene Weide Meststof, proefveld op gras- en maisland
Agro-innovatiecentrum in de Achterhoek

De pilot Kunstmestvrije Achterhoek heeft een vierjarige vrijstelling gekregen in het zesde Nitraat Actieprogramma.

Dit actieprogramma noemt een aantal maatregelen die bijdragen aan de verdere verbetering van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater, onder andere door nitraatuitspoeling zoveel mogelijk te beperken. Het onderzoek zal moeten uitwijzen of de Groene Weide Meststof een stikstofwerking heeft die vergelijkbaar is met reguliere minerale stikstofmeststoffen, en daarbij niet leidt tot een hoger risico op nitraatuitspoeling.

Naast proefvelden wordt de Groene Weide Meststof ook getest in de praktijk. Dit vindt plaats bij 10 melkveebedrijven, waaronder De Marke.

Bemester van de Groene Weide Meststof

Resultaten

Klik hier voor de resultaten n.a.v. het onderzoek naar het gebruik van de Groene Weide Meststof-Maïs als kunstmestvervanger in de maïsteelt

Onderzoek

Het onderzoek vindt plaatst vanuit het overkoepelende project “Kunstmestvrije Achterhoek”

De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.