Wetenschap en boeren slaan handen ineen rond De Marke

Wageningen Livestock Research en coöperatie De Marke gaan samenwerken aan nieuwe kennis voor de melkveesector. Beide partijen ondertekenden op 20 januari 2021 een samenwerkingsovereenkomst die dat bekrachtigt.

In de samenwerkingsovereenkomst maken beide partijen afspraken over hoe er in de toekomst wordt samengewerkt. De onderzoeken zullen lopen langs de strategische thema’s Klimaat, Kringlooplandbouw, Natuurinclusief en Precisielandbouw.

Toekomstbestendige melkveeketen

Veel van het onderzoek op De Marke wordt gedaan door Wageningen Livestock Research en Wageningen Plant Research. Manager Gert van Duinkerken van Wageningen Livestock Research, het onderzoeksinstituut van WUR voor een duurzame en renderende veehouderij, is blij met de nieuwe samenwerking: “Het is belangrijk dat de melkveehouderij de komende jaren verder verduurzaamt. Daarvoor hoef je alleen maar te kijken naar de afspraken in het Klimaatakkoord en de recente hoogspanning rond het stikstofdossier. Minder verlies van nutriënten naar de omgeving, minder broeikasgassen, en voldoende inkomen voor de melkveehouder. Een kennis- en innovatiecentrum als De Marke kan een belangrijke bijdrage leveren aan die toekomstbestendige melkveeketen. Dat is goed voor de Coöperatie en voor WUR, maar ook voor de Achterhoek en de hele sector.”

In boerenhanden

Agro-innovatiecentrum De Marke is nu nog in handen van WUR. De samenwerkingsovereenkomst is een eerste formele stap om het centrum over te dragen aan de boerencoöperatie. In korte tijd hebben meer dan 100 boeren interesse geuit zich aan te sluiten bij Coöperatie De Marke. Hun doel is om meer invloed te hebben op de onderzoeksagenda en ontwikkeling van de boerderij.

Coöperatievoorzitter Andre Arfman: “We hebben nieuwe manieren nodig om vanuit de praktijk sturing te geven aan onze eigen toekomst. Met Coöperatie De Marke kan de praktijk weer zelf de onderzoeksagenda bepalen. Zo kunnen we bouwstenen aandragen voor beleid en nieuwe wegen vinden om de melkveehouderij, ondanks alle veranderingen, een perspectiefvolle toekomst te bieden.”

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

Bodemvocht eindelijk gestegen dankzij sneeuw

Bij De Marke wordt met bodemsensoren gemeten hoe het staat met het vocht in de bodem. Het smeltende dikke sneeuwdek zorgde ervoor dat er eindelijk voldoende vocht is doordrongen in de diepere ondergrond van een grasperceel van de Achterhoekse proefboerderij. Het bereikt nu voor het eerst in bijna een jaar een gezonde waarde van boven de tien procent.

Agro-innovatiecentrum De Marke is meer dan alleen onderzoek

De toekomst van Agro-innovatiecentrum De Marke is breder dan alleen onderzoek. De Marke gaat nadrukkelijk nauwer samenwerken met het onderwijs, te beginnen met het Zone College en Aeres Hogeschool. Onderwijscoördinator Joanne Malotaux (33) staat hiervoor in de startblokken.

Twee nieuwe projecten die de natuur verrijken

Het is een gevleugeld begrip. We komen het in veel beleidsnota’s, onderzoeksplannen en subsidieregelingen tegen: natuurinclusieve landbouw. Maar wat bedoelen we daar nu precies mee? En, wat kunnen we daarmee? De Marke gaat op zoek naar antwoorden.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.