Wetenschap en boeren slaan handen ineen rond De Marke

Wageningen Livestock Research en coöperatie De Marke gaan samenwerken aan nieuwe kennis voor de melkveesector. Beide partijen ondertekenden op 20 januari 2021 een samenwerkingsovereenkomst die dat bekrachtigt.

In de samenwerkingsovereenkomst maken beide partijen afspraken over hoe er in de toekomst wordt samengewerkt. De onderzoeken zullen lopen langs de strategische thema’s Klimaat, Kringlooplandbouw, Natuurinclusief en Precisielandbouw.

Toekomstbestendige melkveeketen

Veel van het onderzoek op De Marke wordt gedaan door Wageningen Livestock Research en Wageningen Plant Research. Manager Gert van Duinkerken van Wageningen Livestock Research, het onderzoeksinstituut van WUR voor een duurzame en renderende veehouderij, is blij met de nieuwe samenwerking: “Het is belangrijk dat de melkveehouderij de komende jaren verder verduurzaamt. Daarvoor hoef je alleen maar te kijken naar de afspraken in het Klimaatakkoord en de recente hoogspanning rond het stikstofdossier. Minder verlies van nutriënten naar de omgeving, minder broeikasgassen, en voldoende inkomen voor de melkveehouder. Een kennis- en innovatiecentrum als De Marke kan een belangrijke bijdrage leveren aan die toekomstbestendige melkveeketen. Dat is goed voor de Coöperatie en voor WUR, maar ook voor de Achterhoek en de hele sector.”

In boerenhanden

Agro-innovatiecentrum De Marke is nu nog in handen van WUR. De samenwerkingsovereenkomst is een eerste formele stap om het centrum over te dragen aan de boerencoöperatie. In korte tijd hebben meer dan 100 boeren interesse geuit zich aan te sluiten bij Coöperatie De Marke. Hun doel is om meer invloed te hebben op de onderzoeksagenda en ontwikkeling van de boerderij.

Coöperatievoorzitter Andre Arfman: “We hebben nieuwe manieren nodig om vanuit de praktijk sturing te geven aan onze eigen toekomst. Met Coöperatie De Marke kan de praktijk weer zelf de onderzoeksagenda bepalen. Zo kunnen we bouwstenen aandragen voor beleid en nieuwe wegen vinden om de melkveehouderij, ondanks alle veranderingen, een perspectiefvolle toekomst te bieden.”

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

Nieuwe directeur van Coöperatie De Marke: Jaap Gielen

Jaap Gielen (57) wordt per 1 april de nieuwe directeur van Coöperatie De Marke in het Gelderse Hengelo. Vanuit deze functie gaat Jaap het Agro-innovatiecentrum De Marke aansturen. Een korte kennismaking met Jaap.

Natuurinclusieve landbouw nader bekeken

Op het Agro-innovatiecentrum De Marke gaan we aan de slag met natuurinclusieve landbouw. De wetenschap deelt natuurinclusieve landbouw in een aantal onderdelen in. Eén daarvan is functionele biodiversiteit, waaronder kruidenrijke graslanden en bodembiodiversiteit (vruchtbaarheid) vallen. Wat houdt functionele biodiversiteit in en wat heeft een melkveehouder daaraan?

De Marke zoekt naar passend optimaal teeltsysteem

Een belangrijk doel van De Marke is het realiseren van goede gewasopbrengsten bij een optimale mineralenbenutting. De drie droge jaren op een rij zorgden voor een afnemende gewasproductie en voedervoorziening op de droge zandgronden in Hengelo (Gld.) De komende jaren gaan we binnen het KLIMAP-project op zoek naar nieuwe teeltsystemen die positief bijdragen aan het veranderde klimaat.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.