Doe mee! De Marke in Boerenhanden

Agro-innovatiecentrum De Marke gaat verder als coöperatie. De belangrijkste stem bij de programmering van onderzoek en de ontwikkeling van De Marke is die van de leden. Doe mee, word lid en laat je stem horen.

Wat biedt de coöperatie haar leden?

  • Meebepalen wat we op De Marke gaan onderzoeken
  • Deelnemen in experimenten op De Marke en praktijkbedrijven
  • Meedenken met vernieuwing van gebouwen en onderzoeksfaciliteiten
  • Als eerste op de hoogte van onderzoeksresultaten
  • Direct toegang tot de nieuwste vaktechnische informatie
  • Samen ontdekken en onderzoeken wat we verstaan onder ‘kringlooplandbouw’, ‘natuurinclusieve landbouw’ etc.
  • Samen concrete kennis ontwikkelen en bouwstenen aandragen voor beleidsontwikkeling

Wie kunnen lid worden?

Naast individuele boeren kunnen ook ketenpartijen, maatschappelijke organisaties, overheden en burgers lid worden. Aan het lidmaatschap is een eenmalige bijdrage aan het ledenkapitaal gekoppeld van € 5.000,-. Dit is geen donatie, maar een participatie op naam waarmee het eigen vermogen van de coöperatie wordt gevormd. Een lid kan meerdere participaties inbrengen, maar elk lid heeft niet meer dan een stem in de coöperatie. Statutair is vastgelegd dat minimaal 51 procent van de stemgerechtigde leden actief boer moet zijn.

Geïnteresseerd in het lidmaatschap? Vul hier je gegevens in.

De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.