Word vriend van Agro-innovatiecentrum De Marke!

De laatste jaren hebben wij, als Agro-innovatiecentrum De Marke, mede door de coöperatievorming, een behoorlijk aantal sympathisanten om ons heen verzameld.

Een aantal van u gaf destijds aan interesse te hebben in het lidmaatschap van de coöperatie. Daar waren we heel erg blij mee. Nu de vorming van deze coöperatie niet doorgaat, willen we toch een vervolg geven aan uw verbondenheid met onze organisatie. En daarom bieden we u een alternatief: De vrienden van Agro-innovatiecentrum De Marke.

Wie zijn de vrienden?

Vrienden zijn geïnteresseerde agrariërs en personen uit het agrarische bedrijfsleven, overheid en onderwijs. U kunt zich kosteloos aanmelden als lid van het netwerk en ontvangt dan informatie over activiteiten en resultaten van het Agro-innovatiecentrum De Marke. Ook nodigen wij u uit voor bijeenkomsten.

Als vriend:

  • bent u steeds op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, resultaten en ervaringen via onze nieuwsbrief.
  • kunt actief deelnemen aan experimenten en onderzoek.
  • wordt u betrokken bij onderzoeks- en demoprojecten, klank- of adviesgroepen en brainstormbijeenkomsten.
  • kunt u deelnemen aan exclusieve vriendenbijeenkomsten met inspirerende gastsprekers en presentaties.
  • geeft u richting aan het onderzoek, uitgevoerd door Agro-innovatiecentrum De Marke.

Meer informatie via Fleur Brinke, Manager Agro-innovatiecentrum De Marke via e-mail: fleur.brinke@wur.nl.

Ja, ik wil vriend worden van Agro-innovatiecentrum De Marke.

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Ik ben of werkzaam in:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

Praktijkpilot druppelirrigatie in “Het Klooster”: effect op bodemvocht, opbrengsten en minerale stikstof

Een groep agrariërs in de Achterhoek beproefde druppelirrigatie in mais als één van de mogelijkheden om het bodemvochtgehalte op een optimaal niveau te houden en zo nitraatuitspoeling te voorkomen. In samenwerking met Agro-innovatiecentrum De Marke is er gekeken naar de werking van bodemvocht in relatie tot nitraatuitspoeling in combinatie met druppelirrigatie als watergiftmethodiek. De resultaten over 2021 zijn bekend, maar geven nog onvoldoende beeld. De praktijkpilot krijgt dit jaar een vervolg.

Bezoek het ruwvoer- en krachtvoerplatform op De Marke

Op Agro-innovatiecentrum De Marke staan de demovelden er prachtig bij. De demovelden zijn in samenwerking met eerstejaars studenten van het Zone.college en onder leiding van Kevin Lettink (stagiaire Aeres Dronten) aangelegd. De speerpunten dit jaar zijn maximale kwaliteit ruwvoer van eigen land en de mogelijkheden rondom eigen krachtvoerteelten, mengteelten in graan en mais en diverse kruiden in grasland.

Vertrouwd beeld verdwijnt

Wat betreft ons logo en onze huisstijl is afgesproken dat de huisstijl van Wageningen University & Research wordt gevolgd. Wat uiterlijke herkenbaarheid betreft verandert er dus de komende tijd nog het een en ander. Wat zijn de ontwikkelingen?
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.